Poslovno savjetovanje

Naša usluga poslovnog savjetovanja pruža jedinstven pristup u planiranju, razvoju i provedbi komunikacijskih strategija. Početna faza dugoročne suradnje obuhvaća Going Public Look and Feel analizu, gdje detaljno analiziramo komunikacijske aktivnosti vašeg brenda, proizvoda ili usluge. Kroz Discovery radionicu, identificiramo vaše poslovne ciljeve, postavljajući temelje za oblikovanje komunikacijskog smjera, planova i prilika za jačanje identiteta, imidža i reputacije vašeg brenda. Na osnovu ovih saznanja, razvijamo konkretan komunikacijski, content i/ili medijski plan koji precizno definira korake u budućim komunikacijskim aktivnostima.

PR & Media

Going Public pristup odnosima s javnošću predstavlja strateški usmjerenu komunikaciju brenda s pažljivo odabranim ciljnim javnostima. Na temelju unaprijed izrađenog komunikacijskog plana, identificiramo ključne teme i oblikujemo sadržaj komunikacijskih aktivnosti brenda, uz istovremeno određivanje ciljnih medija. Implementacija komunikacijskog plana obuhvaća distribuciju sadržaja na različite medijske platforme poput televizije, radija, tiska i portala. Isto uključuje dugoročnu izgradnju odnosa s medijima putem kreiranja relevantnih medijskih priča, prijedloga tema za redakcije, organizacije intervjua i reportaža s ciljem izgradnje kredibiliteta i kontinuirane prisutnosti brenda u medijima.

Organizacija događanja

Kreiramo događanja koja ne samo da ostavljaju dojam, već i pridonose dodanoj vrijednosti vašeg brenda. U Going Publicu započinjemo osmišljavanjem idejnog koncepta događanja, razvijanjem kreativne strategije te pažljivim planiranjem scenografije. Brinemo o svakom detalju – uključujući produkciju, logistiku te programski sadržaj. S našim dugogodišnjim iskustvom u planiranju i organizaciji događanja, osiguravamo zavidno iskustvo za sudionike, a vašem brendu značajnu vidljivost i pozicioniranje na tržištu.

Edukacije

Naše edukacije za jačanje komunikacijskih vještina temelje se na znanstvenom doprinosu komunikacijskim znanostima i dugogodišnjem iskustvu u vođenju komunikacijskih timova. Kroz Going Public programe, koji uključuju interaktivne radionice, treninge i seminare, polaznici imaju priliku usvojiti temeljne komunikacijske vještine kroz praktičan rad na projektima i primjere iz prakse. Naš krajnji cilj je opremiti polaznike ključnim vještinama za postizanje komunikacijskog uspjeha, istovremeno pridonoseći ukupnoj produktivnosti njihove organizacije.

Let’s take you public.

Spremni ste svoju priču podijeliti sa svijetom?